Forskningsprisen 2023

Barnelegeforeningen deler årlig ut Forskningsprisen til beste vitenskapelige artikkel fra barnelegemiljøet i Norge.
Forsker

Forskningsprisen går til den beste artikkelen skrevet av medlemmer i barnelegeforeningen i løpet av 2023. Artikler der første eller siste forfatter er medlem i Norsk barnelegeforening kan nomineres.

Send forslag på artikkel du har vært med på selv, eller på vegne av andre til: forskningspris@barnelegeforeningen.no. Kom gjerne med en kort begrunnelse for hvorfor akkurat dette arbeidet bør velges!

Frist for innsending av forslag er 20. april 2024.