Guro Lillemoen Andersen æresmedlem i NBF

En rørt Guro Lillemoen Andersen mottok blomster og diplom som nytt æresmedlem i Norsk barnelegeforening fra leder Astri Lang og styremedlem Fride Bysveen Lier under festmiddagen på vårmøtet på Stiklestad 2022.
Guro Lillemoen Andersen og Astri Lang
Foto: Paidos

Engasjert, dyktig, nysgjerrig, åpen, flink med folk, stillferdig, varm, omsorgsfull, tålmodig, raus, humørfylt og med stor faglig integritet. Dette er ord brukt i ikke mindre enn tre nominasjoner. Guro beskrives som en pionèr og forkjemper for mer kunnskapsbasert praksis og systematisk, tverrfaglig tilnærming innen barnenevrologi og habilitering. Hun har hatt en nøkkelrolle i etablering og ledelse av Norsk kvalitets- og oppfølgingsregister for cerebral parese (NorCP), tok doktorgrad i 2011, har publisert over 60 vitenskapelige artikler og har vært hoved- eller bi-veileder for omtrent en PhD-kandidat årlig etter egen disputas. 

Les om tidligere mottagere av Norsk barnelegeforenings ærespriser her.