Norsk barnelegeforening

Nyheter

Innkalling årsmøte 2022

Styret i Norsk barnelegeforening innkaller til:
Norsk barnelegeforenings årsmøte 2022
Tid: Vårmøtet. Torsdag 02.juni 2022; kl. 10:15 - 11:45.
Sted: Scandic hotell Stiklestad.
5. mai 2022
Innkalling