Innspill til ny NBF-logo

Styret ønsker medlemmenes innspill til ny NBF-logo.
DNLF-logoer
Logoer Dnlf

Styret venter på flere innspill (tekst eller skisser) fra medlemmene til ny NBF-logo. Hittil har svært få forslag kommet inn. Vårt gamle kunstverk «Liten pike mellom trær, vill i skogen» skal suppleres med en mer stilisert intuitiv logo som skal uttrykke hva NBF står for. Logoen skal være anvendelig i alle størrelse og gjerne passe sammen med Legeforeningens logo og grafiske profil. Etter innspillsrunden og før endelig behandling i styret og årsmøtet vil logoen ferdigstilles i samarbeid med Dnlfs grafiske designere. Vær kreativ! Som inspirasjon har vi laget en liten collage av andre logoer i Dnlf.

Alle forslag og innspill sendes til nestleder@barnelegeforeningen.no

Fristen for forslag er utsatt til 1. januar 2024!