Kloke valg i barnepalliasjon

Velkommen til det 7. seminaret i Kloke klinikere serien 28. mars. 2023
Kloke Klinikere ugle
klok ugle

Webinar: Kloke Klinikere – del 7

Tema: Kloke valg i barnepalliasjon.

Forslag anbefaling:

«Unngå undersøkelser hos barn og unge som er i palliative forløp,
hvis sannsynligheten er lav for at undersøkelsen medfører
behandling som støtter opp under pasientens overordnede behandlingsmål.»

Hvem:

Anja Lee og interessegruppen for barnepalliasjon.

Når:

Tirsdag 28. mars kl 12-13

Hvor:

Digitalt på Zoom 

Inviterte:

Alle er velkomne til å delta! Dette egner seg godt til fellesundervisning, om noen har ei luke i programmet.

Så ønsker vi oss gjerne at de som har vært med i Kloke Klinikere tidligere er med, minst en fra hver barneavdeling (ung overlege/erfaren LIS) og fra interessegruppene.

Påmelding:

Ikke nødvendig – logg på!