Luftveisinfeksjoner hos barn og i allmennpraksis

10. mars 2023 arrangerer ReSpiraNet nytt seminar om luftveisinfeksjoner
ReSpiraNet

ReSpiraNet  arrangerer seminar på Thon Hotel Opera i Oslo 10. mars 2023. Tema for seminaret er luftveisinfeksjoner hos barn og i allmennpraksis, se vedlagt for program. Seminaret er gratis, men krever påmelding til siri.tandberg.knoop@helse-bergen.no eller kamull@vestreviken.no.

ReSpiraNet er et nasjonalt forskningsnettverk initiert for å optimalisere diagnostikk og behandling av luftveisinfeksjoner i Norge. Nettverket ledes av professor Harleen Grewal (UiB og HUS) og professor Lars Heggelund (UiB og Drammen sykehus).