Når kommer spesialitetskomiteen på besøk?

Etter en omfattende prosess med innføring av ny ordning for LIS-utdanning kan endelig spesialitetskomiteen begynne å reise ut på avdelingene igjen.
Forstørrelsesglass

Her er en foreløpig plan over når spesialitetskomiteen planlegger å besøke de forskjellige avdelingene:

Vår-23

 • Haugesund
 • Trondheim
 • Levanger
 • Tønsberg
 • Skien

Høst-23

 • Lillehammer
 • Elverum
 • Kalnes

Vår-24

 • Ahus
 • Tromsø
 • Bodø
 • Hammerfest

Høst – 24

 • Ålesund
 • Kristiansund
 • Drammen

Vår – 25

 • OUS
 • Arendal/Kristiansand
 • Førde

Høst -26

 • Stavanger/Haugesund
 • Haukeland

Vår – 27

 • Trondheim/Levanger
 • Tønsberg/Skien

Høst- 27

 • Lillehammer/Elverum
 • Kalnes

Vår – 28

 • Ahus
 • Tromsø
 • Bodø
 • Hammerfest

Høst – 28

 • Ålesund
 • Kristiansund
 • Drammen

Vår-29

 • OUS
 • Arendal/Kristiansand
 • Førde