Klar for felles nasjonal undervisning i pediatri!

2. januar 2024 går vi i gang med en aller første nasjonale undervisning der alle landets barneavdelinger er samlet.
digital undervisning
Nasjonal undervisning

Felles undervisning mellom barneavdelinger begynte forsiktig som et samarbeid mellom barneavdelingene i Bodø og Hammerfest. Gradvis har flere avdelinger blitt med, og det siste året har det blitt gjennomført digital undervisning hver tirsdags morgen der alle barne- og ungdomsavdelingene i Helse Nord og Helse Midt har deltatt. Dette fungerer så godt at en nå ønsker å utvide tilbudet til hele landet.

Målet med en felles nasjonal undervisning er å lette byrden for hver enkelt barneavdeling når det gjelder undervisning, utarbeidelse av presentasjoner, osv., samtidig som vi skaper en felles plattform for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling på tvers av regioner. Undervisningen vil foregå digitalt på Teams på samme tidspunkt hver uke med unntak av sommerferie og høytider. Vi bruker alltid samme lenke og anbefaler at denne lenken lagres i kalenderen.

En arbeidsgruppe med representanter fra flere barneavdelinger i landet har sammen utarbeidet en rotasjonsplan der omtrent 100 av 162 pediatriske læringsmål dekkes. Lokale avdelinger må selv sørge for å dekke de resterende læringsmålene. Antall undervisninger er fordelt ulikt mellom sykehusene basert på kursnøkkelen, som tar hensyn til antall LIS-plasser tilgjengelig på hvert sykehus. Slik får store avdelinger flere tema å dekke enn små.

Vi starter med Ålesund som foredragsholder den 2. januar 2024 og tar for seg det populære poliklinikktemaet som er elsket av alle LIS; obstipasjon og enkoprese.

Foredragene vil bli holdt hver tirsdag kl. 08.00–08.30 på samme lenke. Vi anbefaler aller å lagre denne i kalenderen: Lenke til teams

Utdanningsansvarlig overlege og avdelingsoverlege ved hver barneavdeling har mottatt et infoskriv om den nasjonale undervisningsplanen med oversikt over tildelte tema. Det oppfordres til å bruke LIS som foredragsholdere, med støtte fra spesialist på sin avdeling. Det er avgjørende at foredragsholderne er presise, tester lyd og skjermdeling 10–15 minutter i forkant, og sitter på et eget passende rom. Avdelingen har fått en mal for hvordan undervisningen skal gjennomføres. Dersom du fremdeles ikke har mottatt informasjon om den nasjonale undervisningen eller ikke kjenner til hvem som er UAO på din avdeling eller avdelingsoverlege, anbefales det å ta kontakt med kollegene på avdelingen for å få nødvendig informasjon.

Arbeidsgruppen for den nasjonale undervisningen jobber med en Teams-plattform der det er ønsket å få alle barneleger inn i et felles "barnelegeteam". Hver person vil få tilgang til det fullstendige tre-årige planen, kunne finne tidligere presentasjonsfiler, og opptak av hver undervisning vil være tilgjengelig en periode etter undervisningen for de som ikke kunne delta i sanntid. Arbeidsgruppen håper også å utvikle denne Teams-plattformen til andre funksjoner, som for eksempel UAO, utdanningsansvarlig LIS-kanal, tillitsvalgt, interessegrupper, osv. Som med alle nye prosjekter, forventer vi noen utfordringer i begynnelsen, men vi håper at det vil gå greit.

Lenke til teams