Prioriteringsliste ved mangel av penicillin mikstur

I forbindelse med at det har vært problemer med å skaffe penicillin mikstur har interessegruppen for infeksjon/immunsvikt, laget prioriteringsliste til bruk ved mangel på peroral penicillin.
mikstur

John Espen Gjøen og Per Kristian Knudsen har etter innspill fra interessegruppen for infeksjon/immunsvikt, laget denne prioriteringslisten til bruk ved mangel på peroral penicillin.

Nettverket for legemidler til barn, Folkehelseinsitiutet og Helsedirektoratet har også sett på listen. Nettverket, ved Henrik Irgens, opplyser at vi snart får en stor leveranse weifapenin fra Nederland. Det er uansett fint å ha alternativene klare. Det har vært mange forespørsler rundt dette teamet.

Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), også vært invovlert og har postet listen på ASP sine nettsider, og på et FB-forum for allmennleger. Listen er den samme, men med en litt annen ordlyd for erytromycin.

Mer om antibiotikabehandling i barnevennlig form i denne kronikken av Christian Magnus Thaulow fra Dagens Medisin 2021