Søk forskningsmilder fra Renée og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse

Det lyses ut midler fra Reneé og Bredo Grimsgaards stiftelse til vitenskapelig forskning av sykdommer som rammer barn og unge.

Søknadsfrist 1. april.
illustrasjon av barn

Søknad om midler må inneholde:

1) Prosjektbeskrivelse (maks 2 sider).
2) finansieringsplan og budsjett for prosjektet, med spesifisering av hvordan midlene det søkes om skal disponeres.
3) CV for prosjektutøver og for prosjektansvarlig. 

Søknader om utstyr og driftsmidler vil bli prioritert. 

Søknader sendes skriftlig til Renée og Bredo Grimsgaard’s Stiftelse v/Senayt Kidane, Oslo RødeKors, PB 3 Grønland, 0133 Oslo.