Kort spørreundersøkelse Choosing Wisely (5min)

Spørreundersøkelse til alle medlemmer
Choosing wisely

Kjære NBF-medlemmer! 

EAPs(European Academy of Paediatrics) "Choosing Wisely" arbeidsgruppen har i samarbeid med EAPRASnet (European Academy of Paediatrics Research in Ambulatory Settings network) utarbeidet en spørreundersøkelse for å kartlegge overdiagnostikk og overbehandling av den pediatriske populasjonen i Europa.

I den forbindelse er det ønskelig at alle våre medlemmer setter av noen få minutter til å svare på spørreundersøkelsen (maks 5 minutter) som består av 19 spørsmål.

Link til spørreundersøkelsen finner du her

NB: Husk å klikke av for "Forward" når du har svart på alle spørsmål, ellers blir ikke dine svar sendt inn...

Her kan du lese mer om arbeidet til EAP og "Choosing wisely"

Med Vennlig Hilsen

Farhan Saleem Ud Din og Ketil Størdal
Gjør Kloke valg/Choosing Wisely
Norsk barnelegeforening