Stipender for global helse

Du kan søke inntil 20000 kroner i stipend for global helse.
Stetoskop og jordklode

Søker må være medlem i Norsk barnelegeforening, men mottaker trenger ikke å være det.

Søknadsfrist er 1. april 2023.

Mer om stipendet finner du i vedlegget nedenfor.

Send søknad til sekretaer@barnelegeforeningen.no