Norsk barnelegeforening

Nyheter

Utlysning Klosterstiftelsens Forskningspris 2022

Klosterstiftelsens Forskningspris 2022 innen allergi- og lungesykdommer hos barn. Obs søknadsfrist 2. oktober 2022.
9. september 2022

Herved utlyses Forskningspris for astma og allergisk sykdom hos barn for 2022. Prisen skal tildeles en person som har bidratt vesentlig med forskning for å øke kunnskapen innenfor fagområdet: Astma,
allergologi, og kroniske lungesykdommer hos barn. Prisen er på NOK 50 000,-.

Søknaden, eller forslag til kandidater til prisen må ledsages av en rapport som ikke må overstige 2000 ord og som beskriver den utførte forskning og resultater. For å komme i betraktning bør de ledsagende
artikler være publisert etter 1.1.2019 eller være innsendt for publikasjon.

Rapporten og ledsagende artikler bes innsendt elektronisk via epost. Forskningsarbeid som kan ha betydning for diagnostikk / behandling og/eller forebygging av sykdom innenfor fagområdet vil prioriteres.
Prisen kan ikke søkes for tidligere mottagere av Voksentoppen/Klosterstiftelsens forskningspris.

Forskningsarbeidet vil bli bedømt av en vitenskapelig komité.

Søknaden sendes elektronisk som en samlet pdf. innen 2. oktober 2022 til daglig leder i Klosterstiftelsen, Karly Eriksen, ved epost: k.e.k.eriksen@medisin.uio.no

Prisen vil bli utdelt under årets NFAI-Voksentoppen-seminar 18. november 2022. Prismottakeren vil bli anmodet om å gi en kort presentasjon av arbeidet sitt i forbindelse med prisutdelingen.