Utlysning Klosterstiftelsens Forskningspris 2023

Klosterstiftelsens Forskningspris 2023 innen allergi- og lungesykdommer hos barn.
Til fremme av norsk forskning innen allergologi, atopiske og kroniske lungesykdommer blant barn.

Herved utlyses Forskningspris for astma og allergisk sykdom hos barn for 2023. Prisen skal tildeles en person som har bidratt vesentlig med forskning for å øke kunnskapen innenfor fagområdet: Astma, allergologi, atopiske og kroniske lungesykdommer hos barn. Prisen er på NOK 50 000,-.

Søknaden, eller forslag til kandidater til prisen må ledsages av en rapport som ikke må overstige 2000 ord og som beskriver den utførte forskning og resultater. For å komme i betraktning bør de ledsagende artikler være publisert etter 1.1.2020 eller være innsendt for publikasjon.

Rapporten og ledsagende artikler bes innsendt elektronisk via epost. Forskningsarbeid som kan ha betydning for diagnostikk / behandling og/eller forebygging av sykdom innenfor fagområdet vil prioriteres.
Prisen kan ikke søkes for tidligere mottagere av Voksentoppen/Klosterstiftelsens forskningspris.

Forskningsarbeidet vil bli bedømt av en vitenskapelig komité.

Søknaden sendes elektronisk som en samlet pdf. innen 30. september 2023 til daglig leder i Klosterstiftelsen, Karly Eriksen, ved epost: k.e.k.eriksen@medisin.uio.no

Prisen vil bli utdelt under årets NFAI-Voksentoppen-seminar . 10. november 2023. Prismottakeren vil bli anmodet om å gi en kort presentasjon av arbeidet sitt i forbindelse med prisutdelingen.