Webinar: Kloke Klinikere – Bronkiolitt

Tirsdag 13. februar er det klart for det 10. webinaret i Kloke klinikere serien. Temaet er høyaktuelt: Bronkiolitt.
kloke klinikere

Gjør Kloke Valg har tidligere laget følgende anbefaling:

«Unngå rutinemessig inhalasjonsbehandling ved bronkiolitt. Ved bronkiolitt er røntgen av toraks og gjentatte blodprøver vanligvis ikke nødvendig. Oksygenbehandling og pulsoksymetri avsluttes når barnet holder metning >90% i romluft»

I webinaret vil vi gjennomgå behandling av bronkiolitt, og deretter vise noen resultater fra en undersøkelse fra fem sykehus om hvordan vi gjør det i praksis. Har vi lik praksis, og har vi endret praksis over tid?

Hvem: Knut Øymar, Joel Selvakumar & Inger Heimdal

Når: Tirsdag 13.02.24 kl 12.00-13.00

Hvor: Digitalt på Zoom

Inviterte: Alle er velkomne til å delta! Dette egner seg godt til fellesundervisning, om noen har ei luke i programmet. Spre ordet til samarbeidspartnere også!

Så ønsker vi oss gjerne at de som har vært med i Kloke Klinikere tidligere er med, minst en fra hver barneavdeling (ung overlege/erfaren LIS) og fra interessegruppene.

Påmelding: Ikke nødvendig – logg på!
Ved spørsmål eller innspill til fremtidige webinarer, ta gjerne kontakt med: Farhan Saleem Ud Din