Webinar Kloke klinikere - Kumelkproteinallergi

Velkommen til nytt seminaret i Kloke klinikere serien 22. november 2023
Edit etter foredraget: Presentasjon vedlagt
Mer er ikke alltid bedre

Tema: Kumelkproteinallergi

Hvem: Erling Tjora

Når: Onsdag 22.11.23 kl 12.00-13.00

Hvor: Digitalt på teams

Påmelding: Ikke nødvendig – logg på!