Norsk barnelegeforening

Veiledere

Legemiddelveileder

Dette er NBFs Veileder for legemiddelhåndtering, versjon juni 2005. Vi er klar over at denne veilderen ikke fungerer optimalt på nett. I påvente av at den revidert versjonen er klar har vi valgt å holde veilderen tilgjengelig.
12. oktober 2018