Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

2019

Hjerteforum nr. 1 2019

Hjerteforum nr. 1- 2019 - årgang 32 - er lagt ut. Vær så god!
(Hvis du ikke har fått Hjerteforum tilsendt, så kan det hende at du ikke har meldt endret adresse/postnummer til sekretariatet)
eHJERTEFORUM (elektronisk kopi av det trykkede bladet) ligger i "skyen", og lenke er sendt til alle abonnenter og medlemmer som har oppdatert emailadresse hos sekretariatet.
12. februar 2019
Forside 1-19