Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

2021

Årsmøte 2021 er avholdt

Årsmøte 2021 er avholdt, inklusive valg av nytt styre.
Se referat på medlemssidene.
(Forsidebilde fra Colourbox)
17. juni 2021