EKG-kurs ligger online!

På UiO sine nettsider så ligger det et EKG-kurs til fri benyttelse. Her er det mye god informasjon, mange sentrale figurer og blant annet en rekke kliniske eksempler. Det er laget av Knut Gjesdal med flere. Kurset er meget godt!