Norsk cardiologisk selskap

2021

Webinar om PCSK9-hemmere og refusjon fra januar -23! Meld deg på til Onsdag 18 januar 18-19.30

Onsdag 18 januar 18-19.30
15. desember 2022
kol

Onsdag 18 januar 18-19.30

Gratis

Påmelding:  https://www.deltager.no/register/#/Webinaromlipider_1671032315

Program: 

Nye og utvidede refusjonsvilkår for PCSK9-hemmere

Dan Atar, professor UiO

Lipidsenkende behandling ved aterosklerotisk sykdom

John Munkhaugen, seniorforsker Drammen sykehus

God behandling for store og små med Familiær hyperkolesterolemi

Kjetil Retterstøl, professor UiO

 

Mvh

 

Arbeidsgruppen for  preventiv kardiologi, hjerterehabilitering og idrettskardiologi, 

Norsk Cardiologisk Selskap

 

Forsidebilde fra Colourbox.