Norsk cardiologisk selskap

2021

TEE kurs 10-11 november

Det arrangeres TEE kurs i regi av NCS/Legeforeningen 10-11 november.
Se her for program og påmelding.
9. september 2022
gfhb