Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

2021

Vårmøte og NCS årsmøte 2021! Torsdag 10. juni.

Vårmøtet og årsmøte for NCS 2021.
Det foregår torsdag 10/6.
Se vedlagte program.
14. april 2021
alternativ tekst
Bilde fra colourbox