Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

2021

Vårmøtet 2021 er avholdt digitalt. Programmet ligger ute en stund til.

Vårmøtet er avholdt digitalt.
Vi lar programmet ligge ute en stund til.
14. april 2021
alternativ tekst
Bilde fra colourbox