Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

2021

Vårmøtet 2022 i Stavanger. 5.-7. mai.

Et meget vellykket Høstemøte med rekordmange deltagere er avholdt.
Vi ser allerede fram til Vårmøtet 2022 i Stavanger 2022.
Sjekk kongresskalenderen!
1. november 2021