Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Eldre artikler

Nye ekkosider på www.hjerte.no

Arbeidsgruppen for ekkokardiografi satser online. Det er nye sider under utvikling. Les mer her.
3. januar 2012

Ekkogruppa holder på med å lage nye websider. Sidene er under utvikling, se toppmenyen. De nye sidene vil bli liggende under toppmenyen.

Ekkogruppas webredaktør er Johannes Soma.

Vi gleder oss til filmsnutter, kasuistikker og forelesningsnotater! Følg med!