Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Aktuelt

Årsmøte NCS’ arbeidsgruppe i preventiv kardiologi, hjerterehabilitering og idrettskardiologi

24.10.18, kl. 19-20, Scandic Hotell, Fornebu, møterom kunngjøres på stedet.
21. oktober 2019

Agenda:

  1. Velkommen Erik E Solberg, leder og Charlotte Ingul
  2. Hva har vi gjort siste år med status nå:

Norske anbefalinger for hjerterehabilitering, møte i Helsedirektoratet og søknad. Jostein Grimsmo

Norsk Hjerteinfarktregister, pilotstudie på oppfølgingsmodul med sekundærprevensjonsvariabler . John Munkhaugen

Programarbeid Høstmøte sesjon 2019 Erik E Solberg

Søknad Europrevent 2022 Erik E Solberg

  1. Idrettskardiologi nettverk Charlotte Ingul
  2. Forebygging av hjerte- og karsykdom hos pasienter med betennelseaktig leddsykdom. Anne Grete Semb
  3. AG struktur nestleder og sekretær/kasserer Charlotte Ingul
  4. Eventuelt

Møtet er åpnet for alle som er interessert