ATACC-RA

Pasienter med revmatoid artritt (RA) har like høy risiko for hjerte-karsykdom som pasienter med diabetes mellitus, sirka to ganger høyere enn den generelle befolkningens risiko. I ATACC-RA (A TransAtlantic Cardiovascular risk Consortium for Rheumatoid Arthritis) har 18 sentre/13 land har bidratt til et longitudinelt register med RA pasienter fulgt over fem år. Konsortiet er et nettverk for internasjonale studier og undersøkelser, hvor bl annet SURF-RA (Survey of risk factors in patients with RA) er utført (53 sentre/19 land/5 verdensregioner) og SURF-SLE and APS blir utført.