Idrettskardiologisk webinar gjennomført. Streamen finner dere her!

Idrettskardiologisk webinar er gjennomført.

For rekkefølge vennligst se programmet.

Youtubevideo nederst.