Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Aktuelt

Nasjonal idrettskardiologisk nettverk

NCS' arbeidsgruppe i preventiv kardiologi, hjerterehabilitering og idrettskardiologi har nettopp etablert et nasjonalt idrettskardiologisk nettverk.
Charlotte Ingul
12. oktober 2020

Miljøene for idrettskardiologi i Norge er små og spredte og i første fase ønsker vi å få en oversikt over hvilke klinikere og forskere som er interessert i dette feltet.

I tillegg til et bredt idrettskardiologisk nettverk skal også et Nasjonalt fagråd for idrettskardiologi bli etablert.

Forslag på funksjoner og arbeidsoppgaver for det nasjonale idrettskardiologisk nettverket eller nasjonale fagrådet:

Diskusjonsforum for vanskelige idrettskardiologiske avgjørelser

Høringsinstans når idrettskardiologisk kompetanse trengs

Diskutere hjertescreening av toppidrettsutøvere i Norge

Få etablert kontaktpersoner med idrettskardiologisk kompetanse på de større sykehusene i Norge

Utarbeide en nettverkssøknad om finansiering

Lage nasjonalt møte i forbindelse med NCS vår- eller høstmøte 2021

Arrangere idrettskardiologisk seminar/webinar

 

For mer informasjon eller ønske om å delta i nettverket ta kontakt med leder Charlotte Björk Ingul: charlotte.b.ingul@ntnu.no.