Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Aktuelt

NORCOR

NORCOR (Norwegian coronary prevention research group) er en tverrfaglig forskningsgruppe som studerer levevaner, atferd, legemidler og legemiddelomsetning, genetikk, helsekommunikasjon og psykologisk stress hos denne store pasientgruppen. Gruppen utgår og ledes fra Medisinsk avdeling ved Drammen sykehus.
Charlotte Ingul
12. oktober 2020
Norcor
Nor cor