Norsk cardiologisk selskap

NCS Høstmøte

Preventiv sesjon under høstmøte

I forbindelse med NCS’ høstmøte var arbeidsgruppe for preventiv kardiologi, hjerterehabilitering og idrettskardiologi ansvarlig for en preventiv sesjon.
21. mai 2019

Test kondiskalkulatoren for å vurdere hvor sprek du egentlig er! Den er utviklet av Cardiac Exercise Research Group på NTNU www.ntnu.no/cerg/vo2max.

NCS’ arbeidsgruppe for preventiv kardiologi, hjerterehabilitering og idrettskardiologi (AG-PHI) er en arbeidsgruppe innenfor Norsk Cardiologisk Selskap. Arbeidsgruppens virksomhet skjer i overenstemmelse med NCS’ vedtekter.
Arbeidsgruppen har som formål å ivareta og utvikle fagområdene preventiv kardiologi, hjerterehabilitering og idrettskardiologi i Norge.

 

Spesifikt:

Preventiv kardiologi: lipidintervensjon, atheroskleroseforskning,  kardiovaskulær epidemiologi og livsstilintervensjon (spes. fokus på røyking, fysisk aktivitet, kosthold og alkohol)
Hjerterehabilitering: trening av pasienter med hjertesykdom, kardiovaskulær funksjonstesting og arbeidsfysiologiske metoder med kardiologisk relevans.
Idrettskardiologi: fokus på kardiovaskulære forhold relatert til høy fysisk aktivitet og idrett, screening  av idrettsutøvere, risikofaktorer for  plutselig hjertedød relatert til fysisk aktivitet, kardiomyopati  tilstander med relevans for plutselig død relatert til fysisk aktivitet.

Ledelse
Styret består av:

  • Erik Ekker Solberg, Diakonhjemmet sykehus (leder), erik.solberg@diakonsyk.no
  • Charlotte Bjørk Ingul, NTNU/Aleris, charlotte.b.ingul@ntnu.no
  • Jostein Grimsmo, LHL-sykehuset Gardermoen, Jostein.Grimsmo@lhl.no
  • Kjetil Retterstøl, Lipidkliniken, kjetil.retterstol@medisin.uio.no
  • Henrik Schirmer, UiO/Akershus universitetssykehus, henrik.schirmer@medisin.uio.no
  • Anne Grete Semb, Diakonhjemmet sykehus,anne.semb@yahoo.no