Hvem er vi i AG Preventiv?

Charlotte Bjørk Ingul, leder og webredaktør.

John Munkhaugen, nestleder

Erik Ekker Solberg

Anne Grete Semb

Jostein Grimsmo

Anne Kask

Henrik Schirmer

Kjetil Retterstøl

Elisabeth Vesterbekkmo, ny medlem

Maja-Lisa Løchen, ny medlem