2023

Møtereferater

10. november 2023

Arbeidsgruppemøte 26/10-23

Det er kommet et ønske om at vi får en oversikt over forsknings-/publiseringsprosjekter i regi av gruppa som enten er realisert eller under arbeid, samt idéer om nye prosjekter.