Norsk cardiologisk selskap

Aktuelle kongresser

Høstmøtet og EuroEcho-Imaging 2018

7. juni 2016

25--27. oktober 2018 ,Oslo. Kardiologisk høstmøte

http://www.ncshøstmøte.no

5.-8. desember 2018, EuroEcho Imaging 2018 i  Milano, Italia  .  Klikk på  "congresses & Events" øverst på siden du kommer til når du følger  lenken her:
https://www.escardio.org/Congresses-&-Events/Upcoming-congresses/EuroEcho%E2%80%93Imaging/EuroEcho-Imaging