Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

AG Ekko

Arbeidgruppen Ekkokardiografi

20. september 2011

Styret  i NCS arbeidsgruppe i ekkokardiografi f.o.m. okt. 2018

 • Formann: Espen Holte,  overlege, Klinikk for Hjertemedisin, St.Olavs Hospital, 7030 Trondheim
  E-post: espen.holte@stolav.no

 • Jan Otto Beitnes, helse sør-øst
  Overlege, Kardiologisk avd. OUS, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
  E-post: jbeitnes@ous-hf.no
  Telefon arbeid: 23 07 41 51 / 23 07 24 13

 • Dana Cramariuc, Helse Vest
  LIS , hjerteavd. Haukeland sykehus, dana.cramariuc@helse-bergen.no
  Tlf. arbeid: 55 97 22 05

 • Overlege Johnny Vegsundvåg, lokalsykehus
  med.avd. Ålesund sykehus
  E-post: johnny.vegsundvag@helse-sunnmore.no
  Tlf. arbeid: 70 10 50 00.

 • Sigrun Ådnegard Skarstad,  Helse Nord
  Overlege Hjertemedisinsk avdeling UNN
  E-post: sigrun.skarstad@unn.no
  Tlf 77669034

 • Anne Bjørnhovde Rossebø,  helse Sør-Øst,   overlege  Hjertemedisinsk avdeling, Oslo Universitetesykehus, Ullevål. E-post: anbros@ous-hf.no. Tlf. (sentralbord) 02770

 • Eirik Nestaas, Barn.  Partalls-uker; overlege Pediatriseksjonen, Klinikk Medisin, Sykehuset i Vestfold. tlf 33342000.  Oddetallsuker; Postdoc , Center for Cardiological Innovation, Kardiologisk avdeling  OUS Rikshospitalet.  tlf 23079000
  E-post: nestaas@hotmail.com

 • Bjørn Olav Haugen, Privatpraktiserende kardiolog, Avtalespesialist i hjertesykdommer Trondheim Hjertesenter. 73501400.
  Professor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Det medisinske fakultet, NTNU
  E-post: bjornoh@gmail.com

 • Geir Høgalmen, lokal sykehus. Nettredaktør overlege, Med. avd. Sykehuset Innlandet Lillehammer E-post: Geir.Hogalmen@sykehuset-innlandet.no. Telefon arbeid: 06200

Historisk oversikt over styret

(start notert fra året etter valg på høstmøtet , dvs. f.o.m- t.o.m):

 • Gunnar Smith, Ullevål sykehus 1997 - 2002 (Formann 1997 - 1998)
 • Reidar Bjørnerheim, Ullevål sykehus 2003 - 2008 (Formann 2005 - 2008)
 • Kai Andersen, Rikshospitalet 1997 - 2002 (Formann 2002)
 • Halfdan Ihlen, Rikshospitalet 2003 - 2006
 • Svend Aakhus, Rikshospitalet 2007 - 2012 (Formann 2009 - 2012)
 • Eva Gerdts, Haukeland 1997 - 1998 og 2005 - 2008
 • Hans Bjørnstad, Haukeland 1999 - 2004 (Formann 2003 - 2004)
 • Mai Tone Lønnebakken, Haukeland 2009- 2014                  
 • Terje Skjærpe, Trondheim 1997 - 2002                               
 • Asbjørn Støylen, Trondheim 2003 - 2008
 • Per Lunde, Tromsø 1997-2001                                                                   
 • Børge Schive, Tromsø 2002 - 2003                                     
 • Henrik Schirmer, Tromsø 2004 - 2006                                 
 • Assami Rösner, Tromsø 2007 - 2012 
 • Jan Erik Otterstad 1997 - 2002 (Formann 1999 - 2001)
 • Tor Omland 1997 - 2002
 • Torbjørn Graven 2003 - 2006
 • Torstein Hole 2003 - 2007
 • Harald  Brunvand 2008 - 2009                                                       
 • Håvard Dalen, 2009 - 2014 (Formann 2013 - 2014)
 • Johannes Soma, Trondheim 2009 - 2012       
 • Olve Skjetne, 2009 - 2014
 • Trygve Husebye, Ullevål sykehus 2009 - 2014
 • Jan Otto Beitnes, Rikshospitalet 2013 - (Formann 2015 - 2016)
 • Siri Malm, UNN 2013 -  2016
 • Espen  Holte, Trondheim 2013 - 
 • Janne Mykland, AHUS 2015 - 2016
 • Dana Cramariuc, Haukeland 2015 - 
 • Geir Høgalmen, 2015 -                                                       
 • Eva Rice, 2015 - 2018
   
 • Per Anton Sirnes, privatpraktiserende kardiologer, 2002 - 2004
 • Dag Torvik, privatpraktiserende kardiologer 2005 - 2007
 • Jan Berg Johansen, privatpraktiserende kardiologer, 2008 - 2012
 • Harald Brunvand, privatpraktiserende kardiologer, 2013 - 2016

 • Per Hågå, barnekardiologi, 1997 - 1998                             
 • Gottfried Greve, barnekardiologi 1999 - 2006                       
 • Petter Hagemo, barnekardiologi 2007 - 2010                         
 • Henrik Brun, barnekardiologi 2011 - 2016

 • Sigurd Nitter Hauge, Høstmøtekomiteen 1997 - 2002  (fortsatte som medlem av Høstmøtekomitéen fram til og med 2007).
 • Thor Edvardsen, Høstmøtekomitéen, 2003 - 2007
 • Helge Skulstad, Høstmøtekomitèen, 2008-2012
 • Ola Gjesdal, Høstmøtekomitéen   2013 - 2014

oppdatert  24. februar 2020.