Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

AG Ekko

Arbeidgruppen Ekkokardiografi

20. september 2011

Styret  i NCS arbeidsgruppe i ekkokardiografi f.o.m. okt. 2018

 • Formann: Espen Holte,  overlege, Klinikk for Hjertemedisin, St.Olavs Hospital, 7030 Trondheim
  E-post: espen.holte@stolav.no

 • Jan Otto Beitnes, helse sør-øst
  Overlege, Kardiologisk avd. OUS, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
  E-post: jbeitnes@ous-hf.no
  Telefon arbeid: 23 07 41 51 / 23 07 24 13

 • Dana Cramariuc, Helse Vest
  LIS , hjerteavd. Haukeland sykehus, dana.cramariuc@helse-bergen.no
  Tlf. arbeid: 55 97 22 05

 • Overlege Johnny Vegsundvåg, lokalsykehus
  med.avd. Ålesund sykehus
  E-post: johnny.vegsundvag@helse-sunnmore.no
  Tlf. arbeid: 70 10 50 00.

 • Sigrun Ådnegard Skarstad,  Helse Nord
  Overlege Hjertemedisinsk avdeling UNN
  E-post: sigrun.skarstad@unn.no
  Tlf 77669034

 • Anne Bjørnhovde Rossebø,  helse Sør-Øst,   overlege  Hjertemedisinsk avdeling, Oslo Universitetesykehus, Ullevål. E-post: anbros@ous-hf.no. Tlf. (sentralbord) 02770

 • Eirik Nestaas, Barn.  Partalls-uker; overlege Pediatriseksjonen, Klinikk Medisin, Sykehuset i Vestfold. tlf 33342000.  Oddetallsuker; Postdoc , Center for Cardiological Innovation, Kardiologisk avdeling  OUS Rikshospitalet.  tlf 23079000
  E-post: nestaas@hotmail.com

 • Bjørn Olav Haugen, Privatpraktiserende kardiolog, Avtalespesialist i hjertesykdommer Trondheim Hjertesenter. 73501400.
  Professor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Det medisinske fakultet, NTNU
  E-post: bjornoh@gmail.com

 • Geir Høgalmen, lokal sykehus. Nettredaktør overlege, Med. avd. Sykehuset Innlandet Lillehammer E-post: Geir.Hogalmen@sykehuset-innlandet.no. Telefon arbeid: 06200

Historisk oversikt over styret

(start notert fra året etter valg på høstmøtet , dvs. f.o.m- t.o.m):

 • Gunnar Smith, Ullevål sykehus 1997 - 2002 (Formann 1997 - 1998)
 • Reidar Bjørnerheim, Ullevål sykehus 2003 - 2008 (Formann 2005 - 2008)
 • Kai Andersen, Rikshospitalet 1997 - 2002 (Formann 2002)
 • Halfdan Ihlen, Rikshospitalet 2003 - 2006
 • Svend Aakhus, Rikshospitalet 2007 - 2012 (Formann 2009 - 2012)
 • Eva Gerdts, Haukeland 1997 - 1998 og 2005 - 2008
 • Hans Bjørnstad, Haukeland 1999 - 2004 (Formann 2003 - 2004)
 • Mai Tone Lønnebakken, Haukeland 2009- 2014                  
 • Terje Skjærpe, Trondheim 1997 - 2002                               
 • Asbjørn Støylen, Trondheim 2003 - 2008
 • Per Lunde, Tromsø 1997-2001                                                                   
 • Børge Schive, Tromsø 2002 - 2003                                     
 • Henrik Schirmer, Tromsø 2004 - 2006                                 
 • Assami Rösner, Tromsø 2007 - 2012 
 • Jan Erik Otterstad 1997 - 2002 (Formann 1999 - 2001)
 • Tor Omland 1997 - 2002
 • Torbjørn Graven 2003 - 2006
 • Torstein Hole 2003 - 2007
 • Harald  Brunvand 2008 - 2009                                                       
 • Håvard Dalen, 2009 - 2014 (Formann 2013 - 2014)
 • Johannes Soma, Trondheim 2009 - 2012       
 • Olve Skjetne, 2009 - 2014
 • Trygve Husebye, Ullevål sykehus 2009 - 2014
 • Jan Otto Beitnes, Rikshospitalet 2013 - (Formann 2015 - 2016)
 • Siri Malm, UNN 2013 -  2016
 • Espen  Holte, Trondheim 2013 - 
 • Janne Mykland, AHUS 2015 - 2016
 • Dana Cramariuc, Haukeland 2015 - 
 • Geir Høgalmen, 2015 -                                                       
 • Eva Rice, 2015 - 2018
   
 • Per Anton Sirnes, privatpraktiserende kardiologer, 2002 - 2004
 • Dag Torvik, privatpraktiserende kardiologer 2005 - 2007
 • Jan Berg Johansen, privatpraktiserende kardiologer, 2008 - 2012
 • Harald Brunvand, privatpraktiserende kardiologer, 2013 - 2016

 • Per Hågå, barnekardiologi, 1997 - 1998                             
 • Gottfried Greve, barnekardiologi 1999 - 2006                       
 • Petter Hagemo, barnekardiologi 2007 - 2010                         
 • Henrik Brun, barnekardiologi 2011 - 2016

 • Sigurd Nitter Hauge, Høstmøtekomiteen 1997 - 2002  (fortsatte som medlem av Høstmøtekomitéen fram til og med 2007).
 • Thor Edvardsen, Høstmøtekomitéen, 2003 - 2007
 • Helge Skulstad, Høstmøtekomitèen, 2008-2012
 • Ola Gjesdal, Høstmøtekomitéen   2013 - 2014

oppdatert  24. februar 2020.