Arbeidgruppen i Ekkokardiografi

Styret

Bjørnar Grenne (leder og nettansvarlig). Overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs hospital (Helse Midt)
E-post: bjornar.grenne@ntnu.no
Mobil: 91 58 45 57

Anne Bjørnhovde Rossebø. Overlege, Hjertemedisinsk avdeling, OUS Ullevål (Helse Sør-Øst)
E-post: anbros@ous-hf.no

Sigrun Ådnegard Skarstad. Overlege, UNN (Helse Nord)
E-post: sigrun.skarstad@unn.no

Helge Skulstad. Overlege, Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet (Helse Sør-Øst)
E-post: helsku@ous-hf.no

Eirik Nestaas. Overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Ahus (Barnekardiologi)
E-post: nestaas@hotmail.com

Gunvald Eivindsson. Avtalespesialist, Spesialistsenteret AS, Kristiansand (Privatpraktiserende kardiologer)
E-post: gunvalde@broadpark.no

Sahrai Saeed. Overlege, Hjerteavdelinga, Haukeland universitetssjukehus (Helse Vest)
E-post: sahrai.saeed@helse-bergen.no

Jon Runar Christiansen. Overlege, Sykehuset Innlandet (Lokalsykehus)
E-post: jon.christiansen@sykehuset-innlandet.no

Johnny Vegsundvåg. Overlege, Medisinsk avdeling, Ålesund sjukehus (Lokalsykehus)
E-post: johnny.vegsundvag@helse-sunnmore.no