Norsk cardiologisk selskap

AG Ekko

Arbeidgruppen Ekkokardiografi

20. september 2011

Styret  i NCS arbeidsgruppe i ekkokardiografi f.o.m. okt. 2018

Formann:   Espen Holte,  overlege, Klinikk for Hjertemedisin, St.Olavs Hospital, 7030 Trondheim
E-post: espen.holte@stolav.no 

Jan Otto Beitnes, helse sør-øst
Overlege, Kardiologisk avd. OUS, Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
E-post: jbeitnes@ous-hf.no
Telefon arbeid: 23 07 41 51 / 23 07 24 13

Dana Cramariuc, Helse Vest
LIS , hjerteavd. Haukeland sykehus,   dana.cramariuc@helse-bergen.no
Tlf. arbeid: 55 97 22 05

Overlege Johnny Vegsundvåg, lokalsykehus
med.avd. Ålesund sykehus
E-post: johnny.vegsundvag@helse-sunnmore.no
Tlf. arbeid: 70 10 50 00.

Sigrun Ådnegard Skarstad,  Helse Nord
Overlege Hjertemedisinsk avdeling UNN
E-post: sigrun.skarstad@unn.no
Tlf 77669034

Anne Bjørnhovde Rossebø,  helse Sør-Øst,   overlege  Hjertemedisinsk avdeling, Oslo Universitetesykehus, Ullevål.    E-post: anbros@ous-hf.no       Tlf. (sentralbord) 02770

Eirik Nestaas, Barn.  Partalls-uker; overlege Pediatriseksjonen, Klinikk Medisin, Sykehuset i Vestfold. tlf 33342000.  Oddetallsuker; Postdoc , Center for Cardiological Innovation, Kardiologisk avdeling  OUS Rikshospitalet.  tlf 23079000
E-post: nestaas@hotmail.com

Bjørn Olav Haugen, Privatpraktiserende kardiolog, Avtalespesialist i hjertesykdommer Trondheim Hjertesenter. 73501400.
Professor, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk Det medisinske fakultet, NTNU
E-post: bjornoh@gmail.com

Geir Høgalmen, lokal sykehus . Nettredaktør
overlege, Med. avd. Sykehuset Innlandet Lillehammer
E-post: Geir.Hogalmen@sykehuset-innlandet.no
Telefon arbeid: 06200Historisk oversikt over styret

(start notert fra året etter valg på høstmøtet , dvs. f.o.m- t.o.m):
 Gunnar Smith, Ullevål sykehus 1997 - 2002 (Formann 1997 - 1998)
 Reidar Bjørnerheim, Ullevål sykehus 2003 - 2008(Formann 2005 - 2008)                                        Trygve Husebye, Ullevål sykehus 2009 - 2014                                                                                   Janne Mykland, AHUS 2015 - 2016

 

 Kai Andersen, Rikshospitalet 1997 - 2002 (Formann 2002)
 Halfdan Ihlen, Rikshospitalet 2003 - 2006
 Svend Aakhus, Rikshospitalet 2007 - 2012 (Formann 2009 - 2012)                                                           Jan Otto Beitnes, Rikshospitalet 2013 -  (Formann 2015 - 2016 )
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Eva Gerdts, Haukeland 1997 - 1998 og 2005 - 2008
 Hans Bjørnstad, Haukeland 1999 - 2004 (Formann 2003 - 2004)                                                    

Mai Tone Lønnebakken, Haukeland 2009 -2014                                                                       
 Dana Cramiuc, Haukeland 2015 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Terje Skjærpe, Trondheim 1997 - 2002                                                                                               Asbjørn Støylen, Trondheim 2003 - 2008                                                                                        Johannes Soma, Trondheim 2009 - 2012                                                                                           Espen  Holte, Trondheim 2013 - 

 

  Per Lunde, Tromsø 1997-2001                                                                   

Børge Schive, Tromsø 2002 - 2003                                                                                                    Henrik Schirmer, Tromsø 2004 - 2006                                                                                                Assami Rösner, Tromsø 2007 - 2012                                                                                                  Siri Malm, UNN 2013 -  2016

 Jan Erik Otterstad 1997 - 2002 (Formann 1999 - 2001)
 Tor Omland 1997 - 2002
 Torbjørn Graven 2003 - 2006
 Torstein Hole 2003 - 2007
 Harald  Brunvand  2008 - 2009                                                                                                          Håvard Dalen, 2009 - 2014 (Formann 2013 - 2014                                                                          

Olve Skjetne, 2009 - 2014   

Geir  Høgalmen, 2015 -                                                                                                                        Eva Rice, 2015 -                                                                                

 

 Per Anton Sirnes, privatpraktiserende kardiologer, 2002 - 2004
 Dag Torvik, privatpraktiserende kardiologer 2005 - 2007
 Jan Berg Johansen, privatpraktiserende kardiologer, 2008 - 2012                                                     Harald Brunvand, privatpraktiserende kardiologer, 2013 - 2016

 Per Hågå, barnekardiologi, 1997 - 1998                                                                                            Gottfried Greve, barnekardiologi 1999 - 2006                                                                                     Petter Hagemo, barnekardiologi 2007 - 2010                                                                                     Henrik Brun, barnekardiologi 2011 - 2016

 

 

Sigurd Nitter Hauge, Høstmøtekomiteen 1997 - 2002                                                                (fortsatte som medlem av Høstmøtekomitéen fram til og med 2007).

Thor Edvardsen, Høstmøtekomitéen, 2003 - 2007
Helge Skulstad,   Høstmøtekomitèen, 2008-2012                                                                              Ola Gjesdal, Høstmøtekomitéen   2013 - 2014

oppdatert  4.nov 2017