Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Arbeidgruppen Ekkokardiografi

Referater fra årsmøter, styremøter og årsrapport . 2017 og tidligere