Norsk cardiologisk selskap

Ekko-tema

Normalverdier

Normalverdier varierer i forskjellige materialer. De normalverdier som er mest relevante for norsk praksis vil være de som er nærmest oss, dvs. nordiske framfor Europeiske, Euroopeiske framfor Amerikanske osv. Normalverdier fra større norske studier tar vi sikte på å legge ut her på NKW.
23. april 2012

Normalverdier fra Tromsøundersøkelsen

Sammenligning av normalverdier USA (Jae K. Oh et al 1997) og Tromsø (personlig meddelelse H. Schirmer 1999 + Eur Heart J 1999;20:429-438, Eur Heart J 1999;20(suppl):611, Eur Heart J 2000;21:1376-86)

Upper 95% confidence interval for mean of diastolic parameters in reference samples*

BP = Blood pressure.* Mean + 1.96xSD. Only reference values for subjects older than 24 years available in the Tromsø sample 1994/95

 Age group 21-40 (25-40)

 

USA

Tromsø

Parameter

 

Men

Women

n

51

62

85

Heart rate

74 + 16

67.9 +9.8

76.3+ 11

Systolic BP

111+ 14

127 +7.9

118 + 7.9

Diastolic BP

71 + 10

71 +6.4

68 + 6.3

IVRT

67 + 8

94 + 14

85 + 15

E

75 + 13

75 + 13

82 + 14

A

51 + 11

47 + 10

51 + 10

E/A

1.53 +0.4

1.66 + 0.43

1.28+0.25

DT

166+ 14

183+ 37

174+ 28

A duration

127 + 13

116 + 15

133 + 13

PVa duration

96 + 33

90 + 20

130 + 19

PVa-d - A-d

 

- 10 + 60

10 + 15

 

 

 

 

 

 Age group 41-60

 

USA

Tromsø

Parameter

 

Men

Women

n

33

203

262

Heart rate

73 + 10

70.9+ 11

74.5 + 9.7

Systolic BP

117 + 14

129+ 8.9

123 + 9.7

Diastolic BP

73 + 9

77.7 + 7.2

72.4+ 6.9

IVRT

74 + 7

105 + 19

97+ 18

E

71 + 13

65+ 13

70+ 14

A

57+ 13

60+ 12

61 + 12

E/A

1.16 + 0.28

0.96 +0.18

0.99+ 0.23

DT

181 + 19

204+ 41

187 + 33

A duration

121 + 15

138 +19

122 + 16

PVa duration

112 + 15

139+ 22

137 + 19

PVa-d - A-d

 

13 + 21

13 + 17

 

 Age group > 60

 

USA

Tromsø

Parameter

 

Men

Women

n

10

155

177

Heart rate

70+14

68.3 +11

74.7+ 9.9

Systolic BP

121+11

130 +9.8

128+ 11

Diastolic BP

75+12

76 +6.9

73 + 7.7

IVRT

87+ 7

113+19

105+ 19

E

71 +11

64 + 13

66 + 13

A

75 +12

66 + 13

69 + 13

E/A

 

 

 

DT

200 +29

206 + 37

201+ 37

A duration

 

 

 

PVa duration

113+30

148+ 22

136 + 17

PVa-d - A-d

 

20 + 20

12 + 18

 Norwegian reference sample generated from a random total population sample aged 25-85 years by exclusion of subjects with;

  1. Blood pressure above 140/90
  2. Body mass index not deviating more than 20% from the Norwegian middleweight by height tables
  3. A history of cardiopulmonary disease
  4. A history of diabetes
  5. Self-reported use of antihypertensive medication
  6. Echocardiographic signs of valvular heart disease
  7. Heart rate above 100 beats pr minute

This left a reference sample of 944 subjects (554 subjects for duration of atrial lung vein reflux and difference between atrial lung vein reflux mitral atrial inflow.).

Normalverdier frå Vestfold-undersøkinga

Normalverdier vil kunne variere mellom ulike folkegrupper. Det er difor prisverdig at det blir gjort forsøk på å etablere normalverdier i den norske befolkinga. I tabellene nedanfor viser vi ein del normalverdier frå arbeid gjort ved Sentralsykehuset i Vestfold. I tillegg til pasienter med sjukdom, var også overvektige og personer som trente regelbunde ekskludert frå studiene.

Ekkokardiografiske mål på friske kvinner og menn i alderen 20 - 70 år i Vestfold

Knutsen, Stuegaard, Michelsen og Otterstad, Journal of Int. Medicine, 1989; 225: 111-115

M-mode mål

Kvinner

(n=95)

Menn

(n=95)

 

cm

cm / m2 (BSA)

cm

cm / m2 (BSA)

LV-EDS  

2,78+0,33

1,56+0,20

2,98+0,38

1,54+0,20

LV-EDD  

4,71+0,41

2,70+0,33

5,01+0,45

2,59+0,23

LV-SF %

43+5

 

41+6

 

IVS-ED    

0,86+0,12

0,50+0,08

1,01+0,12

0,52+0,07

LVPW-ED 

0,84+0,10

0,48+0,05

1,02+0,11

0,53+0,06

LA           

3,14+0,43

1,81+0,25

3,35+0,36

1,73+0,18

Aortarot  

2,72+0,30

1,81+0,25

3,07+0,27

1,59+0,15

RV-ED     

1,72+0,48

1,00+0,28

2,04+0,41

1,05+0,21


Venstre ventrikkel sin masse hos 95 friske menn i Vestfold i alderen 20-70 år.


Knutsen, Otterstad og Stuegaard. Journal of Cardiovasc. Technology, 1989; 8: 67-72.
Målingane gjort i følge Penn konvensjonen. LVM - R: Målingane gjort på R-takken. LVM - P: Målingane gjort på P-takken.
Det var ingen forskjell mellom ulike aldersgrupper

 

LVM - R

LVM - P

Gram

196 + 43

195 +47

Gram/m2 BSA

100 +23

101 +20

 

Minuttvolum hos 92 friske menn i Vestfold i aldersgruppe 20-70 år

Knutsen, Otterstad, Frøland og Stuegaard. American Journal of Noninvasive Cardiology, 1989; 3: 36-41.
Eldre hadde ikkje signifikant forskjellig minuttvolum frå yngre

 

CO, l/min

CO, l/min/m2

Heile gruppa

5,46 + 1,12

2,81 + 0,57