Tafamidis godkjent

Beslutningsforum har godkjent innføring av tafamidis (Vyndaqel) til behandling av villtype eller arvelig transtyretin amyloidose kardiomyopati (ATTR-CM) hos voksne. Se beslutningen her