Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

AG Hjertesvikt

National Heart Failure Societies Summit 2017 i Krakow, Polen.

4. desember 2017
HFA summit Krakow group photo
HFA summit Krakow group photo

Møtet i regi av Europeisk Selskap for Kardiologi (ESC) sin Heart Failure Association (HFA) samlet nasjonale ledere fra 41 ulike land inkl. Norge. Hjertesvikt er sterkt økende i forekomst, er en uhelbredelig tilstand og prognosen er sjenerelt dårlig på tross av modern behandling. Under møtet ble det lagt frem nye data fra som indikerer en adskillig høyere forekomst av hjertesvikt enn hittil antatt (på nesten 4% av den generelle befolkningen; tilsvarende om lag 200 000 personer i Norge). Ett av hovedproblemene med hjertesvikt er hyppige akutte sykehusinnleggelser som ikke bare bidrar til høy sykelighet og dødelighet av pasientene men også er en av de største kostnadsdriverne i helsebudsjettene. Det jobbes nå på spreng innen HFA med å få bedre oversikt og statistiske data over hjertesvikt i Europa.