AG Invasiv

AG invasiv kardiologi
Bilde fra hjerteavdelingen ved AHUS. FOTO: Ahus
Bilde fra hjerteavdelingen ved AHUS. FOTO: Ahus

Arbeidsgruppens medlemmer omfatter alle medlemmer av NCS med interesse for invasiv kardiologi. Formålet er å ivareta og utvikle fagområdet invasiv kardiologi i Norge, samt å bidra til rekruttering og utdanning av invasive kardiologer. Arbeidsgruppen har til enhver tid en kjerne bestående av en kontaktperson oppnevnt av hvert senter som driver med i invasiv kardiologi i Norge. Løpende arbeidsoppgaver gjennom året fordeles i denne gruppen.

Henvendelser kan rettes til leder:

Erlend Eriksen 
E-post: erlend.eriksen@helse-bergen.no