Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Arbeidsgrupper

AG Invasiv

AG invasiv kardiologi
16. mai 2019
Bilde fra hjerteavdelingen ved AHUS. FOTO: Ahus
Bilde fra hjerteavdelingen ved AHUS. FOTO: Ahus

Arbeidsgruppens medlemmer omfatter alle medlemmer av NCS med interesse for invasiv kardiologi. Formålet er å ivareta og utvikle fagområdet invasiv kardiologi i Norge, samt å bidra til rekruttering og utdanning av invasive kardiologer. Arbeidsgruppen har til enhver tid en kjerne bestående av en kontaktperson oppnevnt av hvert senter som driver med i invasiv kardiologi i Norge. Løpende arbeidsoppgaver gjennom året fordeles i denne gruppen.

Vedtekter invasiv gruppe.

Henvendelser kan rettes til leder:

Erlend Eriksen 
E-post: erlend.eriksen@helse-bergen.no