Lærebøker

Man lurer ofte på hvilke lærebøker man bør lese. Ofte oppfyller ikke lærebøkene de forventningene man har. Her følger noen anbefalinger.

Min første lærebok som omhandlet emnet voksne med medfødte hjertesykdommer (VMMH) var Gatzoulis` bok "Diagnosis and Management of Adult Congenital Heart Disease".   Michael A. Gatzoulis er ledende skikkelse innenfor dette faget.  Boken er forholdsvis enkel i sin oppbygning og lett å lese. Den gir retningslinjer om utredning, oppfølging, fysisk aktivitet og graviditet.  Boken har nå kommet i andre utgave, og den er etter min mening en fremragende generell lærebok, spesielt for kardiologer som ikke har så mye erfaring i VMMH fra tidligere.  

Michael A. Gatzoulis er også hovedforfatteren til en annen interessant lærebok.   "Cases in Adult Congenital Heart Disease" tar for seg en rekke pasientkasus og diskuterer disse i detalj.  Boken har flere norske medforfattere.   Boken egner seg for den som har litt erfaring med VMMH fra tidligere, ellers er jeg redd for at denne boken blir litt tung å lese.  

I tillegg til en generell lærebok bør man ha en lærebok i ekkokardiografi.   Etter min mening finnes det her to gode lærebøker uten at jeg kan si hvilken som er best.  Det dreier seg om Benjamin W. Eidems "Echocardiography in Pediatric and Adult Congential Heart Disease" og Wyman W. Lai "Echocardiography in Pediatric and Congenital Heart Disease.  From Fetus to Adult". Begge bøkene er relativt omfattende og kan benyttes av både nybegynneren og den litt mer erfarne.   Mitt inntrykk er Eidems bok dekker noe mer enn Lais bok.  På den annen side er Lais bok noe mer detaljert.  Så det er litt smak og behag, når det gjelder man hva velger. Uansett anses begge bøkene som meget gode.   

Hans Kristian Langsetmo, St. Olavs Hospital,  Trondheim