Norsk cardiologisk selskap

Aktuelt

Månedens Quiz

Månedens quiz omhandler atresi av trikuspidalklaffen.
11. april 2013

En 32 år gammel kvinne med atresi av trikuspidalklaffen ble opererert med Fontan/lateral tunnel som tenåring. Hun har vært fulgt regelmessig med minimale funksjonelle begrensninger  De siste to ukene har hun derimot lagt merke til økende bukomfang og redusert fysisk arbeidstoleranse. Under undersøkelsen er hun bradykard og nedre leverkant palperes 4 cm under costabuen.   EKG viser nodalrytme med en frekvens på 42/min.  Hvilket tiltak er mest korrekt?

A.  Behandling med diuretika.

B.  Atriepacemaker

C.  Fontanrevisjon.

D.  Kardiopulmonal rehabilitering

E.  Behandling med digoksin.

Svar