Norsk cardiologisk selskap

Aktuelt

Ny norsk artikkel om fontansirkulasjon

I den første utgaven av Hjerteforum d.å. ble det publisert en ny artikkel om fontansirkulasjon.
13. november 2014

Artikkelen heter "Fontansirkulasjon - en klinisk utfordring" og er skrevet av Gottfried Greve, Tom Roar Omdal og Ansgar Berg - alle fra Hjerteavdelingen, Haukeland sykehus.   Artikkelen omhandler indikasjoner, kirurgiske behandlingsprinsipper, hemodynamikk, komplikasjoner og utfordringer.   Artikkelen anses som svært nyttig for dem som ikke er kjent med fontansirkulasjon fra tidligere.