Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Aktuelt

Ny norsk artikkel om fontansirkulasjon

I den første utgaven av Hjerteforum d.å. ble det publisert en ny artikkel om fontansirkulasjon.
13. november 2014

Artikkelen heter "Fontansirkulasjon - en klinisk utfordring" og er skrevet av Gottfried Greve, Tom Roar Omdal og Ansgar Berg - alle fra Hjerteavdelingen, Haukeland sykehus.   Artikkelen omhandler indikasjoner, kirurgiske behandlingsprinsipper, hemodynamikk, komplikasjoner og utfordringer.   Artikkelen anses som svært nyttig for dem som ikke er kjent med fontansirkulasjon fra tidligere. 

Last ned artikkel