Norsk cardiologisk selskap

Aktuelt

Nye orale koagulasjonshemmere

Det har kommet tre nye orale koagulasjons-hemmere på markedet. Spørsmålet er imidlertid om de kan brukes hos voksne med medfødte hjertefeil. Her følger NCS` arbeidsgruppe for voksne med medfødte hjertefeils forslag.
14. april 2013

De nye orale koagulasjonshemmerne (dabigatran, apiksaban, rivaroksaban) er godkjent til forebygging av slag og systemisk emboli ved ikke klaffeeassosiert atrieflimmer og til behandling og forebygging av venøs tromboembolisme ved elektiv leddprotesekirurgi.  Det foreligger ingen studier og svært liten klinisk erfaring med bruk av disse medikamentene til pasienter med medfødte hjertefeil.  NCS` arbeidsgruppe for voksne med medfødte hjertefeil oppfordrer derfor til forsiktighet ved bruk av nye orale koagualsjonshemmere til pasienter med medfødte hjertefeil, spesielt ved komplekse hjertefeil.  Dersom man er tvil anbefales det at problemstillingen diskuteres med kardiologer ved regionsykehus som har erfaring med voksne med medfødte hjertefeil før oppstart.  All bruk utenfor godkjent indikasjon frarådes.