Norsk cardiologisk selskap

Aktuelt

Oversikt over GUCH-leger i Norge

Fylkesvis oversikt over kardiologer som arbeider med medfødte hjertefeil hos voksne.
13. november 2014

Her følger en fylkesvis oversikt over kardiologer som arbeider med medfødte hjertefeil hos voksne:

Agderfylkene:

 • Harald Brunvand, Arendal (privat praksis)
 • Jarle Jortveit, Arendal
 • Alf Terje Nilsen, Kristiansand

Akershus:

 • Tone Nedrum, AHUS

Hedemark:   

 • Kjell Andersen, Hamar

Hordaland:

 • Gottfried Greve, Haukeland
 • Elisabeth Leirgul, Haukeland
 • Tom Roar Omdal, Haukeland

Møre og Romsdal:

 • Johnny Vegsundvaag, Ålesund

Nordland:

 • Bjørn Haug, Bodø

Nord-Trøndelag:    

 • Torbjørn Graven, Levanger

Oslo:

 • Gunnar Erikssen, Rikshospitalet
 • Mette-Elise Estensen, Rikshospitalet
 • Erik Lyseggen, Rikshospitalet
 • Thomas Møller, Rikshospitalet
 • Christian Neukamm, Rikshospitalet 
 • Helge Skulstad, Rikshospitalet

Rogaland: 

 • Trygve Brugger Andersen, Stavanger
 • Volker Pönitz, Stavanger

Sør-Trøndelag:

 • Hans Kristian Langsetmo, St. Olavs Hospital
 • Anders Thorstensen, St. Olavs Hospital

Telemark: 

 • Gunnar Rongved, Skien

Troms:

 • Gry Eveborn, Tromsø
 • Assami Røsner, Tromsø

Vestfold:

 • Gisle Frøland, Tønsberg

Østfold:

 • Morten Ljosland, Fredrikstad