Norsk cardiologisk selskap

AG Kongenitt

Ledelse

Gjeldende fra 07.02.18.
10. mai 2019
  • Elisabeth Leirgul, Haukeland universitetssykehus, Bergen (leder)
  • Jarle Jortveit, Sørlandet sykehus, Arendal (økonomiansvarlig)
  • Assami Rösner, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
  • Ola Gjesdal, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo  (nettredaktør)
  • Anders Thorstensen, St. Olavs hospital, Trondheim