Styret i arbeidsgruppen Medfødt hjertefeil

Gjeldende fra 22.03.22
  • Ola Gjesdal, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, Oslo  (leder) 
  • Anders Thorstensen, St. Olavs hospital, Trondheim (økonomiansvarlig)
  • Elisabeth Leirgul, Haukeland universitetssykehus, Bergen (nettredaktør)
  • Assami Rösner, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
  • Tony Andre Josefsen, Sykehuset Østfold, Kalnes