ESC 2024: Gratis kongressbilletter

Vi inviterer kommende kardiologer og yngre kardiologer til å søke om gratisbillett til ESC 2024. Søknadsfrist 1. mai!
ESC 2024