Norsk cardiologisk selskap

Aktuelt

NYHA: Årsmøte 27. oktober 2022

NYHA avholder årsmøte i forbindelse med NCS Høstmøte på Fornebu 27. oktober kl. 18:30.

Det er valg til NYHA-styret, og vi oppfordrer leger i spesialisering med interesse for hjertesykdommer til å delta på møtet!
Espen E. Moe
22. september 2022
Kart med markering av Scandic Fornebu