Norsk cardiologisk selskap

Den fagmedisinske foreningen for spesialiteten hjertesykdommer

Aktuelt

Årsmøte for Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe

Velkommen til årsmøte for Norske Yngre Hjertelegers Arbeidsgruppe (NYHA)
21. mai 2019

Torsdag 25.10.18 klokken 19.00 på Scandic Fornebu Hotel, Fornebu.

Agenda

  1. Godkjenning av agenda
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Gjennomgang av regnskapet
  4. Gjennomgang av saker styret har jobbet med
  5. Eventuelt